Tuesday, October 20, 2009

CABARAN KEBAJIKAN SOSIAL PADA MASA KINI DAN HADAPAN

          Apabila menyebut tentang kebajikan sosial di Malaysia, apa yang terlintas di fikiran ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). JKM cukup sinonim sebagai jabatan yang membantu masyarakat yang kurang berkemampuan dalam mendapatkan keperluan asas bagi menjalani kehidupan mereka. Pada masa kini, apa yang dapat dilihat ialah, semua golongan yang berhak mendapat bantuan telah menerima bantuan. Namun tidak dapat dinafikan adakalanya kita terlepas pandang golongan tersebut. Ada juga antara mereka yang tidak mendapat bantuan yang sepatutnya.

           Kebajikan sosial saling berkait rapat dengan bidang kerja sosial. Kebajikan sosial di Malaysia telah lama wujud semenjak sebelum kemerdekaan lagi. Perkhidmatan kebajikan sosial yang diberikan adalah bagi menjaga kebajikan rakyat dengan menyediakan pelbagai kemudahan dari pelbagai aspek seperti aspek kesihatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya.

          Bidang kerja sosial mula mendapat tempat di kalangan ahli akademik dan mula di jadikan satu profesion. Namun masyarakat masih lagi mempunyai salah faham terhadap skop bidang kerja sosial. Masyarakat sering mengaitkan profesion kerja sosial denga kerja kesukarelawanan. Walaupun kerja sosial telah lama bertapak di Malaysia tapi perkembangannya sangat perlahan. Ianya lebih di kenali dalam bidang perubatan iaitu pekerja sosial perubatan. Walaupun ianya telah mula diterima sebagai satu profesion, jumlah yang memilih profesion ini masih kecil di sebabkan mempunyai pandangan bahawa bidang ini tidak memberikan masa depan yang cerah.

          Pada masa akan datang, mereka yang dilantik sebagai pekerja sosial perlulah memiliki kelulusan dari bidang sains sosial yang mengkhusus kepada kerja sosial. Tanpa pengetahuan yang tinggi mengenai bidang ini, perkhidmatan yang diberikan tidak akan tercapai matlamatnya.
         
          Apa yang dapat dinyatakan disini ialah sistem kebajikan sosial di negara kita dapat ditingkatkan sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam mencari golongan yang memerlukan. Seperti yang diketahui, didalam bidang kebajikan sosial, kita sebagai pekerja sosial seharusnya mencari golongan tersbut bukannya mereka yang datang sendiri. Ini adalh bagi mengelakkan adanya golongan yang tercicir dari menerima bantuan yang telah dikhaskan untuk mereka.

0 comments: