Sunday, September 13, 2009

Mengapa Manusia Bermasalah?

Faktor Persekitaran

Dalam menjalani kehidupan harian, setiap individu tidak terlepas daripada mengalami masalah sama ada berpunca daripada diri sendiri mahupun persekitaran. Dalam hal ini, tedapat lima faktor yang menjawab persoalan Mengapa Manusia Bermasalah?. Faktor-faktor tersebut adalah daripada genetik, sosialisasi, persekitaran, struktur peluang dan perbezaan budaya. Dalam persoalan ini, kami hanya akan membincangkan tentang faktor persekitaran. Faktor persekitaran merupakan antara faktor banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor persekitaran ini juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi mikro dan makro. Perskitaran mikro melibatkan persekitaran institusi keluarga, tempat kerja dan sekolah. Manakala dari sudut makro pula merujuk kepada keadaan yang lebih meluas iaitu melibatkan hubungan persekitaran dengan teknologi, globalisasi dan media.

Dari segi mikro, institusi keluarga merupakan faktor persekitaran yang paling hampir dengan individu. Di mana, kefungsian institusi keluarga akan mempengaruhi seseorang itu untuk bertingkahlaku dengan persekitaran luar. Sebagai contoh, dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan di kalangan remaja berpunca daripada ketidakfungsian keluarga itu sendiri untuk memainkan peranan dan tanggungjawab. Secara tidak langsung, persekitaran sekolah turut mempengaruhi seseorang individu itu untuk membuat keputusan dengan lebih efisyen yang berpandukan kepada pengetahuan seterusnya dapat membezakan antara yang baik dan buruk.

Dari segi makro pula, ia dilihat sebagai satu faktor yang sangat dominan dalam suatu masalah. Hal ini adalah kerana masalah ini akan melibatkan kerumitan kepada individu, masyarakat mahupun negara. Secara globalisasi, kemelesetan ekonomi telah memberi impak yang sangat besar kepada dunia amnya dan sekaligus memberi kesan negatif dalam khidupan manusia. Sebagai contoh, sektor perkilangan akan mengalami kerugian dan secara tidak langsung peluang pekerjaan menjadi sempit serta menyebabkan ada di antara mereka hilang sumber pendapatan. Faktor teknologi dan media mempunyai perkaitan yang sangat signifikan untuk seseorang itu beradaptasi dengan persekitaran sosial, politik dan ekonomi. Hal ini adalah kerana, kemajuan teknologi pada masa kini telah menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan sumber yang ada. Sebagai contoh, dengan adanya laman sesawang seperti ruang sembang iaitu facebook, frienster, tagged, myspace dan yahoo massenger telah menyebabkan seseorang itu leka dan mudah terjebak dengan aktiviti porno. Fenomena ini semakin membimbangkan apabila ianya melibatkan golongan remaja bawah umur yang akan memberi ketagihan kepada mereka untuk melayari internet.

Secara konklusinya, pengawalan dan pengawasan daripada pihak tertentu seperti ibubapa, pihak sekolah dan kerajaan amat penting dalam membantu seseorang itu mengawal personaliti dinamik mereka yang terdiri daripada tingkahlaku, persepsi dan kognitif. Sebagaimana kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, `Allah tidak akan mengubah nasib hambanya melainkan mereka berusaha untuk mengubahnya’. Kata-kata ini seharusnya menjadi panduan hidup seseorang yang berhadapan dengan pelbagai masalah agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik tanpa berserah kepada takdir semata-mata.

Thursday, September 3, 2009

Kes HIV/Aids di Malaysia

Kes Hiv / Aids mula dilaporkan di Malaysia pada tahun 1986. Sejumlah 84,630 jangkitan HIV telah dilaporkan di Malaysia dan 11,384 orang telah meninggal dunia dari AIDS seperti dilaporkan sehingga 31 Disember 2008. jangkitan terbaru HIV di kalangan orang dewasa yang berumur 20 hingga 29 tahun (32.5% kes pada 2003 dan 24.9% kes pada 2008) dan mereka yang berumur 30 hingga 39 tahun (41.8% kes pada 2003 dan 42.2% kes pada 2008). Walaupun lelaki mewakili majoriti kes-kes baru HIV di Malaysia, jumlah wanita yang HIV+ semakin meningkat. Wanita mewakili 9.5% pada semua kes-kes baru pada tahun 2000, 10.8% kes pada 2004 dan 19.1% kes pada 2008. Terdapat tiga cara HIV boleh berjangkit: · Melalui hubungan seks anal, oral, faraj tanpa perlindungan dengan pasangan yang dijangkiti · Melalui perkongsian jarum atau bahan-bahan suntikan dengan orang yang dijangkiti · Dari ibu ke anak semasa kehamilan, kelahiran atau menyusu badan ** HIV tidak boleh berjangkit melalui aerate, air liur dan peluh

Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Aids Malaysia, lelaki adalah golongan yang paling ramai dijangkiti Hiv dan Aids. Kebanyakkan pesakit terdiri dari mereka yang berumur antara 30-39 tahun, manakala golongan kanak-kanak berusia 2 tahun kebawah merupakan golongan yang paling sedikit dijangkiti Hiv / Aids. Jika dilihat dari segi kumpulan etnik pula, bangsa Melayu merupakan golongan yang paling ramai dijangkiti Hiv / Aids iaitu 60,777 (Hiv) dan 8,558 (Aids) orang. Bagi sektor pekerjaan pula, golongan yang bekerja di sektor buruh kasar
merupakan sektor kedua tertinggi yang dijangkiti penyakit HIV / Aids. Penyakit ini boleh berjangkit melalui pelbagai cara / transmisi. Transmisi berdasarkan faktor risiko yang paling utama ialah IDU (Injecting Drug Users). Melalui statistik yang diberikan, kami mendapati yang kes jangkitan HIV semakin menurun mulai tahun 2002 manakala bagi kes Aids pula, statistiknya sentiasa naik dan turun mengikut tahun. Berlaku peningkatan yang mendadak pada tahun 2007 dan turun semula pada tahun 2008.